Polecamy

Jak dbać o baterię w iPhone?

Jak szybko zamówić tłumaczenia online?

Biznes

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny, który stworzono dla województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 składa się z kilku istotnych punktów:

  • zapewnienie konkurencyjnej oraz innowacyjnej gospodarki - środki na to pozyskiwane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tym samym różnorodne biznesy mogą otworzyć się na przydatne badania naukowe oraz wszelkie innowacyjne, które wprowadzane są do gospodarki. Dzięki temu tworzy się nowe miejsca pracy oraz zmniejsza się tzw. przewagę kosztową. Główne składowe opierają się na wzmocnienie zakresu badań oraz poprawę transferowania wiedzy pomiędzy sektorami prywatnymi a publicznymi. Finalnie ma dojść do zwiększenia liczby zatrudnionych,
  • wzmacnianie badań naukowych - jednym z najpoważniejszych priorytetów inwestycyjnych jest wzmacnianie profesjonalnych badań naukowych. Dzięki temu można rozwijać wszelkie powiązania pomiędzy różnorodnymi przedsiębiorstwami oraz ośrodkami badawczymi. Zyskuje na tym także szkolnictwo wyższe. Badania naukowe to przede wszystkim różne badania technologiczne, ale też nowoczesne linie pilotażowe. W ramach takich działań wprowadzane są również zaawansowane zdolności produkcyjne,
  • wzmocnienie sektora MŚP - promowane są małe oraz średnie przedsiębiorstwa, tak aby z czasem mogły stać się bardziej konkurencyjne i nawiązać równorzędną walkę z potężnymi potentatami. Zapewnia się im ułatwienia gospodarcze, dzięki czemu mogą wdrażać ciekawe pomysły już na etapie tworzenia własnych firm. Wprowadza się także różnorodne modele biznesowe i zaawansowane zdolności z zakresu rozwoju usług oraz produktów. Ponadto sektor MŚP rozwija się na rynku regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym,
  • wspieranie programu Czysta Energia - inwestowanie pokaźnych środków finansowych w odnawialne źródła energii, m.in. w zakresie paliwowo-energetycznym. Dzięki temu zwiększy się oszczędność wszelkich surowców energetycznych i poprawi się ogólny stan środowiska. Do powietrza nie będzie przedostawać się tak duża ilość spalin i zanieczyszczeń, to samo tyczy się gleby oraz wody. Ludziom będzie oddychało się lepiej, co sprzyja uprawianiu aktywności fizycznych. Ilość wytwarzanych odpadów gwałtownie zmaleje,
  • promowanie gospodarki niskoemisyjnej - bardzo ważny punkt, opierający się na większym wytwarzaniu energii, która będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Ponadto inwestowanie w inteligentne systemy i procesy zarządzania energią, w każdym możliwym sektorze. Załagodzi się w ten sposób szkodliwe zmiany klimatu,
  • regionalny rynek pracy - wsparcie dla osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, tak aby każda osoba mogła znaleźć dla siebie jakieś zatrudnienie, m.in. poprzez zwiększanie kwalifikacji zawodowych wyżej wymienionych osób,
  • większa mobilność wśród pracowników - wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz finansowej, aby mogły stać się mobilne i znalazły solidne i trwałe zatrudnienie. Dzięki temu staną się przedsiębiorcze i rozpoczną pracę na własny rachunek, tworząc firmę. Ponadto wynagrodzenia mężczyzn oraz kobiet należałoby zrównać i doprowadzić do takiego samego poziomu, oczywiście w przypadku tej samej pracy. 

Jak widać priorytetów inwestycyjnych w województwie Podkarpackim jest sporo, wszystkie z nich są ważne zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób biernych zawodowo. 

Dowiedz się więcej na https://www.a1europe.pl/ >>

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz

Aranżacja biura: Co powinno się znajdować w...

Aranżacja biura jest kluczowym elementem stworzenia miejsca pracy, które sprzyja efektywności i...

Jak wybrać najlepsze biuro projektowe?

Wybór odpowiedniego biura projektowego to kluczowy krok podczas planowania każdego projektu...

Na czym polega leasing komputerowy?

Większości z nas leasing kojarzy się głównie z samochodami. Coś w tym jest. Wiadomo, że...