Polecamy

Jakie złote monety kupować?

Złote monety i sztabki

Nowe technologie

Tłumaczenia w języku litewskim

Mówiąc o rodzajach przekładów musimy mieć świadomość tego, że panuje wśród nich duża różnorodność. Wśród wielu można więc wskazać i takie, które wymagają nie tylko umiejętności translatorskich na wysokim poziomie, ale także znajomości tematyki, do której się odnoszą. Dzieje się tak choćby w przypadku tłumaczeń technicznych.

Specyfika tłumaczeń technicznych

Tłumaczenia techniczne często są określane także jako specjalistyczne. Nie ma w tym przypadku. Bardzo często mamy przecież do czynienia ze specjalistyczną technologią, gdy o nich mówimy. Przeważnie ich zakres odnosi się do jednej dziedziny nauki, choć mogą one dotyczyć także konkretnej branży takiej, jak ekonomia, medycyna albo prawo. W każdym z wymienionych przypadków wiedza językowa może nie być wystarczającą do zagwarantowania wysokiej jakości tłumaczenia.

Język litewski i jego specyfika

Jeżyk litewski jest wyjątkowy i wyjątkowość ta daje o sobie znać na wiele sposobów. Należy do tak zwanych języków bałtosłowiańskich i aktywnie posługuje się nim około 5 milionów użytkowników. Przeważnie są to mieszkańcy Litwy, choć po litewsku mówią też Litwini mieszkający na zachodzie Białorusi oraz na północnym wschodzie Polski. Duże skupiska użytkowników języka litewskiego znajdują się także na Łotwie, w Rosji oraz w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Australii i w Kanadzie. Język litewski jest też językiem urzędowym na Litwie.

O jego początkach mówi się zwykle w kontekście siódmego wieku naszej ery, choć jego forma pisemna jest stosunkowo późna i datowana na szesnasty wiek. Jeszcze dwa stulecia później powszechną była opinia, że mówiąc o języku litewskim mamy na myśli przede wszystkim język ludności wiejskiej. W 1629 roku w Wilnie wydano pierwszy słownik polsko-łacińsko-litewski. Do dziś w języku litewskim możemy zresztą dostrzec ślady tych, jaki posługiwali się sąsiedzi Litwinów – Polacy, Białorusini oraz Rosjanie, choć po odzyskaniu przez Litwę niepodległości ruszył proces, którego celem jest zastępowanie tych naleciałości wyrazami rodzimymi. Obecna forma języka litewskiego została ukształtowana na przełomie dziewiętnastego oraz dwudziestego wieku. Wtedy też doszło do jego systematyzacji i zgodzono się, że jego podstawą będzie kowieńska gwara auksztocka. Był to też okres, w którym z języka litewskiego usunięto setki wyrazów polskich, które zdążyły się w nim już zadomowić. Do dziś w języku tym możemy zresztą spotkać się z wieloma archaicznymi cechami indoeuropejskimi. To jeden z ulubionych języków tych naukowców, którzy zawodowo zajmują się językoznawstwem. Liczba osób mówiących w języku litewskim jest relatywnie mała, a mimo to możemy wskazać na dwa główne dialekty, jakie wykształcił on przez lata. Są to dialekty żmudzki oraz auksztocki, a różnice między nimi dotyczą przede wszystkim wokalizacji. W tym ostatnim możemy zresztą wyróżnić aż trzy zespoły gwarowe.

Tłumaczenia na najwyższym poziomie

Język litewski nie jest prosty, dzięki doskonałemu przygotowaniu tłumaczy można jednak mieć pewność, że wykonane przez nich przekłady będą mieć możliwie jak najwyższy poziom. Znajdziesz je na alingua.pl/tlumaczenia-litewski/ >>

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz

Jakie korzyści mogą przynieść chatboty w...

​W dzisiejszych czasach, obsługa klienta stanowi bardzo ważny element biznesu. Klienci...

Norton 360 zwycięzcą rankingu

​Każdego dnia tysiące osób pada ofiarą cyberataków, co przypomina, jak ważna jest...

Jak dbać o baterię w iPhone?

Bateria jest tą częścią w iPhonie, które ma ściśle określoną żywotność. W tym samym w...